logo
 • Telefon

  02125750599
 • Email

  info@gunaydinanaokulu.com
 • Adres

  Bağcılar caddesi Vita Sitesi No: 51 Bahçelievler İstanbul
Eğitim Resmi

KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Eğitim;

 

Akademik çalışmaların ve başarının yanında, bir bütünsellik içinde çocukların ve gençlerin doğru değerlerle gelişmesini, büyümesini hedeflemelidir. Karakter eğitimi çocuklara küçük yaşlardan itibaren okullarda verilmelidir.

Günaydın Anaokulu  olarak çocuklarımızın yaşamlarında daha başarılı ve mutlu bireyler olmaları, toplum içinde iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olarak yer alabilmeleri amacıyla karakter eğitimi çalışmaları yapılmakta. Fakat karakter eğitimini bir programını yaparak bir müfredatla, sistemle, bu müfredata eşlik eden etkinliklerle , aile katılımlarıyla, bu eğitimi destekleyen afişlerle,oyunlarla ,dramalar ve uygulamaları ile yaparak yaşayarak ilkesini benimseyerek vermekteyiz.

Karakter Eğitimi çalışmalarında amaç; çocuklarımıza tüm sene boyunca etkinlikler yoluyla evrensel yaşam değerlerini öğretmektir. Bu doğrultuda her ay sınıf ve belirlenen konular ile ilgili değişik etkinlikler  yapacaklar. Resimler yaparak, şiir ve hikayeler yazarak ve de drama etkinliklerinde küçük roller alarak konuları özümsemeye başlayacaklar.

Neden Karakter Eğitimi?

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Kendisiyle barışık, mutlu, başarılı yaşamın sırrı sınav başarısından çok, etik değerlerin, duyguların, sağlıklı iletişimin anlaşılması ve uygulanmasıyla olasıdır. Kişilerin bunları gerçekleştirebilmesi için gerekenler öğretilebilir. Etik değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, etik değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler. Karakter eğitimi programı diğer adıyla “Etik Değerler” programıdır.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası ‘iyi insan’ların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle, etik değerlerin eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir.

Etik değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası etik değerlerin eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir.

Bu eğitim yukarıdaki açılardan ‘önleyici’ bir yaklaşım içinde olmayı, etik değerler açısından farkındalık yaratmayı amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, eğitim ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir. Odak noktamız etik değerlerin anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Bu programın amacı ve felsefesi etik değerler yönünden farkındalık yaratmaktır. Etik değerler yönünden farkındalık; başarılı ve daha doyurucu bir yaşam için gerekli becerilere sahip olmaktır. Etik değerler okuryazarlığının, farkındalığının bu becerileri geliştireceği ve besleyeceği umulmaktadır.

Her Şeyden Önce Eşduyum

Eşduyum

Kişilik eğitiminde bize en çok yardımcı olacak kavram ‘eşduyum’dur. Eşduyum (empati) kendimizi karşımızdakinin yerine koymak, karşımızdakini anlamak anlamını taşır.

Çocuklarımıza ve çocuklarımıza evrensel değerleri öğretirken sık sık eşduyum kavramından faydalanabiliriz.

Kendimize nasıl davranılmasını arzu ediyorsak, diğerlerine öyle davranmamızın doğru olacağı açısı çocuklarımıza ve çocuklarımıza vereceğimiz değerler eğitiminin hareket noktası olabilir.

Karakter Eğitiminin Ana Öğeleri

EVRENSEL TEMEL ETİK DEĞERLER karakterin altı temel taşını belirler. Bu özelliklere sahip kişiler güçlü kişilerdir.

GÜÇLÜ KİŞİLİĞİ OLAN BİR İNSAN;

GÜVENİLİRDİR

 • Her açıdan dürüst davranır.
 • Doğru söyler.
 • İçtendir.
 • Yanlış yönlendirmez.
 • Hile yapmaz.
 • Diğer kişilere zarar vermez.
 • Güvene dayalı bir ilişkide önemli bilgileri karşısındakinden saklamaz.
 • Kopya çekmez. (Okulda ve işyerinde)

BAŞKALARINI DÜŞÜNÜR

 • Duyarlı, merhametli, sevecendir.
 • Paylaşımcıdır.
 • Çevresindekilere kendisine davranılmasını istediği gibi davranır.
 • Başkalarına yardım eder.
 • Bencil değildir.
 • Acımasız ve kötü niyetli değildir.
 • Yardımcıdır.
 • Vefalıdır.
 • Gerçek dosttur.

SORUMLU DAVRANIR

 • Harekete geçmeden önce düşünür.
 • Hareketin tüm bu davranıştan etkilenecek kişiler üzerindeki olası sonuçlarını hesaba katar.
 • Uzun vadeyi düşünür.
 • Güvenilirdir.
 • Seçimlerinin sonuçları için sorumluluğu kabul eder.
 • Mazeret belirtmez, bahane bulmaz.
 • Kendi yanlışları için başkalarını suçlamaz.
 • Başkalarının başarısını kendisinin başarısı gibi üstlenmez.
 • Onu örnek alanlara iyi örnek olur.

SORUMLU DAVRANIR

 Mükemmelliği yakalamak

 • Elindekilerin en iyisini yapar.
 • Gayret etmeyi sürdürür, ucunu bırakmaz, vazgeçmez.
 • Çalışkan, özenli ve gayretli olur.

ADİLDİR

 • Herkese eşit, adaletli davranır.
 • Açık görüşlüdür.
 • Diğerlerinin ne söylediklerini ve duyumsadıklarını anlamaya çalışır.
 • Başkalarının hatalarından haksızca faydalanmaz.
 • Hakkından fazlasını almaz.

HERKESE SAYGI GÖSTERİR

 • Kibar ve inceliklidir.
 • Herkesi meziyetleri ile değerlendirir.
 • Hoşgörülü, bireysel farklılıkları kabul edici ve takdir edicidir.
 • Aşağılamaz.
 • Herkese iyi davranır.
 • Başkalarını kötü niyetle kullanmaz veya yönlendirmez.
 • Sömürmez.
 • Bireylerin kendi yaşamları hakkında karar verme haklarına saygı gösterir.

        

İYİ VATANDAŞTIR

 • Kurallara ve kanunlara uyar.
 • Görevini yapar.
 • Görevlilere görevlerini yerine getirmesinde saygı gösterir.
 • Bilgi alır.
 • Oy verir.
 • Komşularını, ailesini, toplumunu, ülkesini, işverenini, iş arkadaşlarını yani ilişkide olduğu herkesi korur.
 • Vergisini öder.
 • Topluma gönüllü hizmette bulunur.
 • Çevresini korur.
 • Doğal kaynakları korur.

 Derslerde Öğretilen Konu Başlıkları

 • Dürüstlük
 • Düşüncelilik
 • Saygı
 • Sevgi
 • Merhamet
 • Sorumluluk
 • Adalet
 • İyi Yurttaş Olmak
 • Erdemlilik
 • Verdiği Sözü Tutmak
 • Sadakat
 • Dostluk
 • Vefa
 • İlkeli Olmak
 • Çalışkanlık
 • Kibarlık
 • Zamanında Olmak
 • İyi Dinleyici Olmak
 • Hazırlıklı Olmak
 • Paylaşımcılık
 • Hoşgörü
 • Hedefleri Olmak
 • Yanında Olmak

 

Bu özelliklere sahip bir kişi özgüvenlidir.